Anabilim Dalları

Anabilim Dalları

Malzeme Ana Bilim Dalı
Adı   Soyadı Oda No Telefon E Posta (@kocaeli.edu.tr)
Prof. Dr. Halil İbrahim BAKAN Z004 303 3082 halil.bakan
Prof. Dr. Muharrem YILMAZ Z020 303 3053 myilmaz
Prof. Dr. Muzaffer ZEREN Z001 303 3045 zeren
Doç. Dr. Ş. Hakan ATAPEK Z021 303 3076 hatapek
Doç. Dr. Şeyda POLAT Z015 303 3050 seyda
Doç. Dr. Mustafa Burak TELLİ Z016 303 3055 mustafa.telli
Öğr. Gör. Serap GÜMÜŞ Z061 303 3067 sgumus
Arş. Gör. Fulya KAHRIMAN Z065 303 3078 fulya.kahriman
Arş. Gör. Funda Gül KOÇ Z060 303 3064 funda.demircan
Arş. Gör. Gülşah AKTAŞ ÇELİK Z066 303 3071 gulsah.aktas
Arş. Gör. Oğuz Gürkan BİLİR Z080 303 3077 oguz.bilir
Arş. Gör. Özge ARARAT Z080 303 3072 ozge.ararat


Üretim Metalurjisi Ana Bilim Dalı
Adı   Soyadı Oda No Telefon E Posta (@kocaeli.edu.tr)
Prof. Dr. Mustafa ÇÖL Z017 303 3048 mcol
Doç. Dr. Enbiya TÜREDİ Z022 303 3056 enbiya.turedi
Doç. Dr. Ersoy ERİŞİR Z019 303 3079 eerisir
Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Z005 303 3083 ryamanoglu
Dr. Öğr. Üyesi Erdem KARAKULAK  Z006 303 3075 erdemkarakulak
Arş. Gör. Merve YILMAZ Z080 303 3065 merve.yilmaz
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors