Başkanın Mesajı

BAŞKANIN MESAJI


Başkan Prof. Dr. Muzaffer ZEREN


Tarihin bilinen en eski mesleklerinden olan metalurji, ilk çağlarda metallerin ergitilerek şekillendirilmesiyle başlamış olup, günümüzde demir-çelik başta olmak üzere, cam, seramik, kompozit, polimer, demirdışı, metaldışı malzemeleri de kapsayarak disiplinler arası çalışmayı gerekli kılan malzeme bilimine dönüşmüştür. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, insanlığın yaşam kalitesini yükseltecek yeni malzemelerin tasarlanmasını, geliştirilmesini ve üretilmesini, var olan malzemelere yeni kullanım alanları oluşmayı hedefleyen çağdaş bir bilim dalıdır.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1994 yılında kurulmuş, ilk öğrencilerini 1995 yılında almıştır. Bünyemizde yer alan Malzeme ABD ve Üretim Metalurjisi ABD olmak üzere iki anabilim dalındaki; 4 Profesör, 5 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi üzere toplam 11 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi, 1 uzman ve 1 idari personel ile yaklaşık 1100 Lisans, 100 Yüksek Lisans/ Doktora öğrencilerimize ve ülkemize hizmet vermektedir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, örgün ve ikinci öğretimde 80’er öğrenci ile öğretimini sürdürmektedir.

Mezun öğrencilerimiz yurtiçi, yurtdışında sanayi ve kamu kurumlarında, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezlerinde, çalışma imkânı bulmaktadır. Öğrencilerimizin teknik ve sosyal alanlardaki gelişimlerine katkı sağlamak üzere Farabi, Mevlana, Erasmus gibi ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarından etkin olarak faydalanılması hedeflerimiz arasındadır.

Sevgili öğrencilerimizi çağdaş ve üst düzey bir mühendislik eğitimi almak için bölümümüze katılmaya, gelişmiş bölüm laboratuar imkanlarından faydalanmaya davet ediyoruz.

Prof. Dr. Muzaffer ZEREN
Bölüm BaşkanıDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors