Hakkımızda

Hakkımızda

Bölümün Tarihçesi: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Mühendislik Fakültesinin onuncu bölümüdür. Kocaeli Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte girilen yapılanma sürecinde Kocaeli yöresinin yoğun endüstriyel konumu dikkate alınarak malzeme bilimleri ağırlıklı bir mühendislik eğitimi verecek ve yöre endüstrisine hizmet edecek bir bölümün kurulması planlanmış ve Ekim 1994’te KOÜ, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü resmen kurulmuş, 1995 yılında örgün öğretime ve 2000 yılında ikinci öğretime başlamıştır.

Halen 12 Öğretim Üyesi, 6 Araştırma Görevlisi, 1 Uzman ve yaklaşık 1074 lisans öğrencisi ile eğitim ve öğretime devam etmektedir. Ayrıca, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği yüksek lisans programına kayıtlı 41 ve doktora programına kayıtlı 14 öğrencisi bulunmaktadır.


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği İnsanlık tarihininin başlangıcından beri gerçekleşen yoğun insan-malzeme ilişkisi nedeniyle toplumsal hayatın gelişmesi malzeme ile ilgili gelişmelere sıkı bir şekilde bağlı kalmıştır. Tarihsel gelişim içerisinde çağlar, o devirde ağırlıklı olarak kullanılan malzemenin ismiyle anılmıştır. Taş, ağaç ve kil gibi doğal malzeme kullanımıyla başlayan ilişkide önceleri tabii malzemenin kendisi ön plandayken süreç içersinde doğal malzemelerin değişime uğratılması (örneğin camın üretimi) metallerin ergitilmesi gibi malzemelerin üretimi ve işlenmesi önem kazanmıştır. Malzeme, üretim ve işleme sentezi günümüzdeki yaşam standartının temelini oluşturur. Metal ve alaşımları, seramik malzemeler, plastik ve lastik malzemeler ile bu malzemeler arası oluşturulan kompozit malzemelerin üretimlerinden nihai kullanımlarına kadar geçen tüm evreler metalurji ve malzeme mühendisliği alanını belirler. Metalurji ve malzeme mühendisliğinin altında oldukça geniş ve bu genişliğe bağlı olarak çok çeşitli kavramlardan oluşan bir meslek dalı yatar.Metalurjist ve malzeme mühendisi, değişik malzeme üretim tekniklerini ve ilgili karakteristikleri temel esasların ışığında bilmek zorundadır. Yeraltı zenginliğinin büyük bir bölümünü kapsayan cevher eldesinin maden mühendisince gerçekleştirilmesinden sonra üretimin devamında metalurjist ve malzeme mühendisi devreye girer. Malzemelerin ve buna bağlı olarak üretim tekniklerinin zenginliği, özellikle Türkiye gibi madencilik konumu yüksek seviyede olan ülkelerde metalurji ve malzeme mühendisi gereksinimini kuvvetlice arttırır. Üretimin yanısıra malzeme ve malzemelerin işlenerek kullanım şartlarına adaptasyonu, metalurji ve malzeme mühendisinin diğer temel görev alanını belirler. Son yüzyılda, özellikle ikinci dünya savaşından sonra malzeme araştırmalarında bilimsel esasların açıklanması büyük yer tutar.


Malzeme ile ilgili bilgi eksiklikleri ve yanlış malzeme seçimleri katastrofal kazalara neden olmuş ve yoğun ekonomik kayıplarla sonuçlanmıştı. Son 20-30 yılda malzemeyi oluşturan evre veya evrelerin yalnız veya kombine etkilerinin anlaşılmasıyla metalurjik malzeme dizaynı kavramı oluşmuş ve buna bağlı olarak yeni yapısal veya fonksiyonel malzemeler geliştirilmiştir. Malzemeden beklenen özelliklerin giderek artması nedeniyle malzemelerin mümkün en düşük ağırlıkta daha sert ve tok olması, korozif ve yüksek sıcaklık ortamlarında bozunmaması ve sınır yüklenmelerde rizikosuz dayanmaları beklenir. Mekanik, termal ve kimyasal özelliklerin yanında uygulama koşullarına göre bazı elektriksel, manyetik ve optik özellikler de arzulanır.


Malzeme ile ilgili bilgi eksiklikleri ve yanlış malzeme seçimleri katastrofal kazalara neden olmuş ve yoğun ekonomik kayıplarla sonuçlanmıştı. Son 20-30 yılda malzemeyi oluşturan evre veya evrelerin yalnız veya kombine etkilerinin anlaşılmasıyla metalurjik malzeme dizaynı kavramı oluşmuş ve buna bağlı olarak yeni yapısal veya fonksiyonel malzemeler geliştirilmiştir. Malzemeden beklenen özelliklerin giderek artması nedeniyle malzemelerin mümkün en düşük ağırlıkta daha sert ve tok olması, korozif ve yüksek sıcaklık ortamlarında bozunmaması ve sınır yüklenmelerde rizikosuz dayanmaları beklenir. Mekanik, termal ve kimyasal özelliklerin yanında uygulama koşullarına göre bazı elektriksel, manyetik ve optik özellikler de arzulanır. Mamul (yarı veya son) üretimi, metalurji ve malzeme mühendisinin bir başka uğraş alanıdır. Metalurjist ve malzeme mühendisi, soğuk/sıcak şekillendirme, döküm, toz metalurjisi gibi değişik üretim tekniklerini bilmek ve ekonomikliği dikkate alarak bu üretimi gerçekleştirmek zorunluluğundadır.


Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin İçeriği: Metalurji ve Malzeme mühendisliği, metalurji, fizik, kimya ve makina bilimdallarını birleştiren çok disiplinli bir daldır. İlgili mühendislik dalı orijinal olarak metaller ve özelliklerinin incelenmesiyle ortaya çıkmıştır, fakat günümüzde seramikler, camlar, polimerler, elastomerler ve elektronik malzemeler de bu mühendislik dalının çalışma alanına girer. Malzemelerin fiziksel özelliklerini belirleyen iç yapıların incelenmesi en can alıcı çalışma alanlarından biridir. Metalurji ve Malzeme Mühendisinin rolü herhangi bir uygulama için en uygun malzemeyi seçmek veya geliştirilmesine çalışmak, ve ayrıca bu malzemenin en güvenilir yöntemle en ekonomik koşullarda üretilmesini sağlamaktır.Mezunların İş Olanakları:

  • Her çeşit metal ve alaşım, seramik, cam, polimer ve elastomer tipi malzemelerin
  • Üretim tesisleri (örneğin: demir çelik, bakır, aluminyum üretimi, kuyumculuk, seramik mutfak-banyo malzeme ve aksesuarları, petrokimya tesisleri v.b.);
  • Biçimlendirme tesisleri (her çeşit haddehaneler, dövme sanayi, ekstrüzyon, presleme sanayi vb.);
  • Nihai parça üretim tesisleri (örneğin: kaynak katkılı üretim, talaşlı üretim, toz metalurjik üretim vb.);
  • Kalite kontrol laboratuvarları (örneğin: her çeşit üretici firmanın kalite kontrol laboratuvarları)
  • Malzeme deney laboratuvarları (örneğin: tahribatsız muayene, X-ışın muayene ve analiz, mekanik muayene vb.).
  • Malzeme, üretim ve proses ilişkili tüm araştırma laboratuvarları;
  • Üniversiteler ile araştırma ve geliştirme kurumlarında ilgili bölümler,
  • Resmi kurum ve kuruluşlar (örneğin: Sanayi Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, MTA, AB Teknik İlişkiler vb.)

 


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors