Misyon - Vizyon

Misyon

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü üniversite ve fakülte misyonundan hareketle; evrensel düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerini sürdürerek tüm insanlığa sosyal, kültürel, bilimsel, ekonomik ve teknolojik alanda hizmet etmeyi, insan haklarına saygılı, hür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı ve yapıcı mühendisler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün Misyonu:

 • Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu,
 • Temel Metalurji ve Malzeme Mühendisliği eğitimi alan,
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği konularının endüstride uygulanabilirliğini gören,
 • Etkin iletişim kurabilme ve kendini ifade edebilme yeteneği olan,
 • Bilgisayarı iş ile birleştirebilen ve etkin kullanabilen,
 • Mesleki olayları tüm yönleri ile göz önünde bulundurabilen,
 • Sorgulama yeteneği olan, Çağdaş Metalurji ve Malzeme Mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyon

Fakültemiz Vizyonuna paralel olarak bölümümüz nitelikli akademik kadrosu ile vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknolojiyle kendi kaynaklarını yaratabilen, sanayi ile işbirliği yanında, bölge sorunlarına çözüm bulabilme açısından Türkiye’de öncü; analitik düşüncesini yaratıcılığıyla bütünleştiren ve mesleki alanda donanımlı Mühendisler yetiştirerek kendi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul ve takdir gören, mensubu olmakla gurur duyulan bir Bölüm olmayı hedeflemektedir.

 

Eğitim Amaçları

Bölümümüz vizyonu, insanlığın ve ülkemizin refah ve mutluluğu için; insani ve toplumsal değerleri, sürekli gelişme anlayışını ve bilimin evrensel niteliklerini temel alarak;

 • ulusal ve uluslararası düzeyde günümüzün ve geleceğin şekillendirilmesine temel oluşturacak bilgileri üretmek ve
 • bunları ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlayarak toplumun faydasına sunan bir bilim ve teknoloji merkezi olmaktır.

Mezunlarımız,

 • Bilimsel ve mühendislik yöntemlerini kullanarak, metalurji ve malzeme ile ilgili sistemlerin tasarımı, işletilmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili olarak istihdam edilir.
 • Mezuniyetlerini izleyen 5 yıl içerisinde orta kademede yönetici konumuna gelirler.
 • Ülkenin ihtiyaç duyduğu savunma, sağlık, enerji gibi öncelikli alanlarda gerekli malzemelerin geliştirilmesi ile ilgili alanlara esneklikle uyum sağlar.Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors