Staj Aşamaları ve Belgeleri

Staj Aşamaları ve Belgeleri

Staja Başlamadan Önce Yapılacaklar:

1) Öğrenci staj yeri bulacaktır. Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir.

2) Öğrenci staj yapacağı işyerine Staj Formunu (EK-16)'yı doldurup kaşeletip imzalatacaktır. (EK-16 bilgisayar ortamında da doldurulabilir.)

3) Öğrenci tarafından eksiksiz doldurulacak Staj Formu (EK-16) ilgili bölümünün staj komisyonu danışmanıtarafından da imzalanacaktır.

* Sağlık yardım statüsü (1- Genel Sağlık sigortası kapsamındayım 2- Anne-Baba üzerinden sağlık yardımı almaktayım 3- Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi olarak çalıştığımdan kendi sağlık yardımım var 4- Bağ-Kur’a tabi olarak çalıştığımdan kendi sağlık yardımım var 5- Emekli Sandığı’na tabi olarak çalıştığımdan kendi sağlık yardımım var 6- Herhangi bir sosyal güvencem olmadığından sağlık yardımı alamıyorum) kapsamında bulunan kutucukları mutlaka işaretleyiniz.

** Ücret Alıyormu (Firma tarafından ücret ödeniyorsa Katkı Payı Formunun EK-18 doldurulması zorunludur.) kapsamında bulunan kutucukları mutlaka işaretleyiniz.

4) Staj Formunu (EK-16)'yı doldurup ilgili bölümün staj komisyonuna iletilmeden SGK evrağınız ( İşe Giriş Bildirgesi) verilemez.

SGK Belgesi 30 gün öncesinden çıkmamaktadır.

Örnek: Stajına 01 Temmuz’da başlayan bir öğrenci, SGK Belgesi'ni en erken 02 Haziran’da alabilmektedir.

5) Staj Evraklarını (Staj Sicil Fişi ve Staj Defteri) tümü Dekanlık kantin ve kırtasiyelerinden veya Fakülte web sayfasından temin edilebilirsiniz.

6) İlgili Bölüm Staj Komisyonu Danışmanı uygun gördükten sonra öğrenci, staja başlamadan önce Staj Sicil Fişi ve Staj Defteri’ne resimlerini (dijital olarak da basılabilir) önceden yapıştırıp Staj (SGK) Bürosu’na mühürletecektir. (resim olmayan evraklarınız mühürlenemez)

7) Öğrenci staja başlamadan önce, Staj (SGK) Bürosu’ndan alacağı Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (SGK Belgesi) işyerine teslim etmek zorundadır.

8) Stajını İPTAL etmek isteyen yada kabul olmayan öğrencilerin ilgili bölüm staj komisyonuna en erken 1 (bir) hafta öncesinden Staj İptal dilekçesi vermesi gerekmektedir. Aksi halde işlem yapılamaz.

9) Yurt dışında yapılacak stajlar için SGK girişi yapılamaz. (ilgili bölümünüzün staj komisyonuna danışınız)

SGK Belgesi almak için TC Kimlik Numarası gerekmektedir.

SGK Belgesini ancak arkadaşınız sizin adınıza alabilir. İnternet, posta, faks vb. yollarıyla SGK belgesi verilememektir.

Staj Esnasında Yapılacaklar:

Öğrenci Staj Defteri'ni günlük olarak dolduracaktır.

Staj Bitiminde Yapılacaklar:

1) Staj sonucunda Staj Sicil Fişi firma yetkilisi tarafından değerlendirildikten sonra, kapalı bir zarf içinde öğrenci ilgili bölümünün staj komisyonu danışmanına iletilmesi sağlanacaktır.

2) Fakülte web sayfasında (http://mf.kocaeli.edu.tr/staj.php) mevcut olan Staj Defteri'ni öğrencilerimiz el yazısıyla kendileri doldurabildiği gibi, bölümün isteği doğrultusunda, ilgili bölümünün staj komisyonu danışman görüşü alınarak bilgisayar çıktısı olarak da düzenleyebilirler.

3) Öğrenci staj bitişinden sonraki 2 hafta içinde Staj Sicil Fişi ve Staj Defteri’ni bölümünün Staj Komisyonuna teslim edecektir.

Bölümler arasında staj esasları farklılık gösterebilir; her öğrenci kendi bölüm staj esaslarına tabidir. (bilgi için; ilgili bölümün staj komisyonuna danışınız)

Staj Yaptıkları Firmadan Ücret Alan Öğrenciler:

EK-16 formunda bulunan ‘Ücret Alıyormu’ bölümü EVET ise EK-18 formunun doldurulması zorunludur. Ücret alan stajyer öğrenciler, stajları bittiğinde EK-18 ‘Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunu’ ve ekine ücret ödendiğini gösterir belgeyi (dekont) bölüm staj komisyonuna iletmelidir. Form’un ekinde dekont olmaması durumunda ödeme yapılamayacaktır.

Not: Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsam dışında olup; Kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapan öğrencilerin EK-18 formunun doldurulmasına gerek yoktur.

Not: Staj (SGK) Bürosu, Mühendislik Fakültesi Dekanlık katı Personel Birimlerinde 217 kapı nolu odadadır.


STAJ BELGELERİ

DOSYA

Staj Yönergesi

Staj Formu (EK-16)

İngilizce Staj Formu (EK-16)

Staj Sicil Fişi

Staj Defteri

SGK Belgesi Örneği

Staj Başvuru Listesi (EK-17)

Devlet Katkısı Formu (EK-18)

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors